PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Dari Pengerusi Lembaga Rayuan
Lihat Statistik  »   
});
Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri 3 Kali Setahun
Lihat Statistik  »   
});
Menyelaras Penyediaan RT dan RKK Serta Memantau Pelaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun (RMLT)
Lihat Statistik  »   
});
Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang (KM) Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari Bekerja
Lihat Statistik  »   
});
Membekalkan Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat) Dalam Tempoh Lima (5) Hari
Lihat Statistik  »   
});
Menyediakan Pelan Projek Khas Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari
Lihat Statistik  »   
});
Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit
Lihat Statistik  »   
});
Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua (2) Kali Setahun
Lihat Statistik  »   
});
Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu