JAWATANKUASA

PENGERUSI 

Subseksyen 36(2) Akta 172 memperuntukkan pelantikan Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Lembaga Rayuan Perancangan hendaklah terdiri daripada orang yang berpengalaman dalam bidang kehakiman dan perancangan termasuklah peguam bela atau peguam cara atau kelatakan dan pengalaman lain yang sesuai.

 

Walaubagaimanapun terdapat cadangan pindaan Akta 172 tahun 20156 iaitu penambahan bagi kelayakan bagi Pengerusi dan Timbalan Pengerusi Lembaha Rayuan iaitu orang yang berpengalaman dalam bidang perancangan bandar dan desa.

 

AHLI 

Ahli Lembaga Rayuan Negeri Melaka yang dilantik akan berkhidmat selama 3 tahun, bagi sesi 2015-2018 iaitu bermula dari 9 Arpril 2015. Pengerusi, Timbalan Pengerusi, Ahli dan Pendaftar Lembaga Rayuan Negeri Melaka adalah seperti berikut :-

 

JAWATAN
NAMA
Pengerusi :
YBhg Dato' Hamisah binti Arifin
Timbalan Pengerusi :
YBhg Datuk Hj. Mohd Latip bin Sarrugi
Ahli-Ahli
 
 
 
 
 
 
 
 
YBhg. Datuk Prof Dr. Mizan bin Hitam
En. Tony Khoo Heng Peng
En. Anthony Louis Taye
Ir. Mohd Salleh bin Mohd Yunos
En. Mohd En. Mohd Zam bin Mohd Zin
Pendaftar :
En. Mohd Fahrurazi bin Ahmad Suleiman

   


Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu