PROSES RAYUAN

 

Perayu Mengisi Borang
-Kaedah 5 (1)

 
 
diterima rujuk jenis-jenis rayuan yang boleh dirayu

ditolak
Pemohon
 
Pendaftar mendaftar rayuan
-Kaedah 6
 
 
 
 
 
 
Bayaran Proses Permohonan Lembaga Rayuan
-Kaedah 5 (2)
   
 
   
 
Perayu menyediakan segala dokumen alasan eksibit yang relevan dalam tempoh 1 bulan
   
 
   
 
PBPT menyediakan dokumen berhubung kes, eksibit dalam tempoh 1 bulan
-Kaedah 7 (2)
   
 
   
 
Penyerahan dokumen kepada pendaftar
   
 
   
 
Pengerusi menetapkan tarikh, masa dan tempat persidangan Lembaga Rayuan
   
 
   
 
Menghantar notis perbicaraan kepada perayu dan pihak responden
   
 
   
 
Lembaga Rayuan bersidang
   
 
 
   

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu