PROSES PELAWAAN MEMBENTANG KERTAS KERJA DI MESYUARAT JAWATANKUASA PERANCANG NEGERI MELAKA

 

Urusetia mengedar surat pelawaan membentang kertas kerja JTJPN/JPN kepada semua ahli jawatankuasa

 
 
 
 
 
 
Menerima kertas kerja dari Jabatan berkenaan untuk dibawa ke Mesyuarat JTJPN/JPN
 
 
 
 
 
 
Mengeluarkan surat jemputan pembentang kertas kerja
   
 
   
 
MESYUARAT JTJPN
Kertas kerja ditolak dengan justifikasi yang relevan
 
   
 
Kertas kerja diterima untuk dibawa ke Mesyuarat JPN
   
 
   
 
Mengeluarkan surat jemputan membentang kertas kerja JPN
   
 
   
 
MESYUARAT JPN
 
 
  Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (jika perlu)
 
Mengeluarkan arahan penerimapakaian kepada semua yang terlibat
 
 
 
   

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu