PIAGAM PELANGGAN

Pewujudan persekitaran yang berkualiti dan sejahtera di negeri-negeri melalui perkhidmatan perancangan bandar dan desa yang berkualiti, sejahtera dan mampan menjelang 2020 :-

 1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) kali Setahun
 2. Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari
 3. Menyelaras Penyediaan RT dan RKK serta Memantau Pelaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun
 4. Menyediakan Pelan Projek Khas Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari
 5. Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua (2) Kali Setahun
 6. Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan
 7. Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Terperingkat) Dalam Tempoh Lima (5) Hari
 8. Memberi Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit
 9. Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari
 10. Mengadakan Sebaran Rancangan Struktur Negeri (RSN) Sekurang-kurangnya Sekali Setahun
 11. Mengesahkan penerimaan aduan dalam tempoh satu (1) hari bekerja dan memberi maklumbalas dalam tempoh tiga (3) hari bekerja

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu