PIAGAM PELANGGAN

Pewujudan persekitaran yang berkualiti dan sejahtera di negeri-negeri melalui perkhidmatan perancangan bandar dan desa yang berkualiti, sejahtera dan mampan menjelang 2020 :-

  1. Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Tiga (3) kali Setahun
  2. Memberi Ulasan Perancangan Bagi Permohonan Kebenaran Merancang Tidak Melebihi Empat Belas (14) Hari Bekerja
  3. Menyelaras Penyediaan RT dan RKK Serta Memantau Pelaksanaannya Berdasarkan Program Rancangan Malaysia Lima (5) Tahun (RMLT)
  4. Menyedia Pelan Projek Khas Dalam Tempoh Enam Puluh (60) Hari
  5. Mengadakan Mesyuarat Dengan Ketua Unit Pusat Setempat (OSC) Dua (2) Kali Setahun
  6. Menyampaikan Keputusan Bertulis Lembaga Rayuan Kepada Perayu Dan Responden Dalam Tempoh Sepuluh (10) Hari Dari Tarikh Keputusan Diterima Daripada Pengerusi Lembaga Rayuan
  7. Membekal Maklumat Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat) Dalam Tempoh Lima (5) Hari
  8. Tempoh Menunggu Untuk Menerima Layanan Kaunter Dengan Berbudi Bahasa Dalam Tempoh Lima (5) Minit
  9. Memberi Ulasan Perancangan Ke Atas Permohonan Perancangan Tapak Dalam Tempoh Tiga Puluh (30) Hari Bekerja
  10. Mengadakan Sebaran Rancangan Struktur Negeri (RSN) Sekurang-kurangnya Dua (2) Kali Setahun

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu