KAWALAN PERANCANGAN

Fungsi

Memastikan Sistem Perancangan Bandar di Negeri Melaka selaras dengan keperluan rancangan pemajuan dan garis panduan perancangan
Port folio di bawah tugasan utama:

 • Urusetia Mesyuarat Pemantauan OSC
 • Urusetia Mesyuarat Pra Rundingan Projek JKR
 • Urusetia Mesyuarat Kawasan Sensitif Alam Sekitar(KSAS)
 • Mesyuarat Jawatankuasa Penswastaan Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Belah Bahagi dan Pecah Sempadan Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Ekspress Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pusat Setempat (OSC) Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Burung Walit Negeri Melaka
 • Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Perindustrian dan Perlesenan Negeri Melaka
 • Mesyuarat Ketua-Ketua Jabatan bagi Daerah Jasin dan Daerah Alor Gajah
 • Mesyuarat Pembangunan Daerah
 • Mesyuarat Post Exco Kerajaan Tempatan dan Alam Sekitar
 • Mesyuarat Post Exco Kerja Raya
 • Mesyuarat Penyediaan EIA
 • Mesyuarat Jawatankuasa Pemutihan dan Permohonan Baru Pembinaan Menara Antena Telekomunikasi Negeri Melaka

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Norazlina binti Baharuddin
Penolong Pengarah
Kamarulzaman bin Abd Rahman
Penolong Pengarah
Puan Nadiah Anim binti Jantan
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Hjh Nor Aishah binti Mohd Derus
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Analiza binti Adam
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Encik Zaruddin bin Samian
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Cik Norshalida binti Samat
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Encik Othman bin Sapiee
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Nordiana binti Abu Samah
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Sharina binti Jailani
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Encik Mohd Fazali bin Ab. Aziz
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Nur Azuan Hafifi bin Mohd Noordin
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Fadilah binti Abu Bakar
Pembantu Tadbir (P/O)
Kardianah bt. Abu Bakar
Pembantu Tadbir

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu