RANCANGAN PEMAJUAN

Fungsi

  • Memastikan penyelarasan dasar-dasar strategi Rancangan Fizikal Negara diselaraskan di dalam penyediaan Rancangan Struktur Negeri, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas
  • Menyelaras dan memantau penyediaan Rancangan Struktur Negeri, Rancangan Tempatan dan Rancangan Kawasan Khas bagi menepati keperluan Akta 172, Kaedah-Kaedah dan dasar pembangunan Kerajaan Negeri ke arah pembangunan masa hadapan Negeri
  • Menyelaras dan memantau penyediaan Rancangan Kawasan Khas
  • Memastikan rancangan-rancangan pemajuan yang disediakan bagi Negeri Melaka diperakui oleh jawatankuasa-jawatankuasa berkaitan
  • Menyelaraskan dan memantau pelaksanaan anggaran belanjawan Rancangan Malaysia Lima Tahun negeri bagi program rancangan pemajuan
  • Menguruskan proses pewartaan Rancangan Pemajuan mengikut keperluan Akta 172

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Kosong
Penolong Pengarah
Kosong
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Ainnurnazira binti Junaidi
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Encik Noorezwan bin Abu Talib
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Encik Raja Mohd Syafiqzaki bin Raja Mohd Nasir
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Norisnita binti Wahit
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Masliana binti Md Jami
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Hasnizah binti Hamid
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Encik Mohd Rizal bin Ahmad
Penolong Pegawai Perancang Bandar

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu