PENTADBIRAN & KEWANGAN

Fungsi

Sektor Pentadbiran

  • Memastikan semua urusan perkhidmatan seperti pengurusan, elaun dan kemudahan diuruskan dengan teratur berpandukan peraturan-peraturan dan pekeliling yang telah ditetapkan
  • Mengurus dan memberi khidmat nasihat berkenaan tatatertib dan pemantauan prestasi untuk membangunkan warga kerja yang berprestasi tinggi
  • Mewujudkan pembangunan modal insan kelas pertama melalui kursus dan latihan yang berterusan kepada semua lapisan pegawai dan kakitangan
  • Menyelaras mesyuarat, program, aktiviti dan majlis rasmi yang dianjurkan oleh Jabatan

Sektor Kewangan

  • Memproses bayaran perbelanjaan yang telah dibuat oleh Bahagian/Unit di bawah Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa dengan cepat dan mengikut peraturan-peraturan kewangan yang sediada
  • Unit Kewangan juga bertanggungjawab menyedia dan menyelaras Belanjawan Tahunan Bahagian/Unit mengikut kehendak Jabatan Kewangan dan Perbendaharaan Negeri tanpa tertinggal sebarang keperluan mengikut tahun
  • Bertanggungjawab di dalam memantau prestasi perbelanjaan semasa

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Puan Siti Nurul Ain binti Samsudin
Penolong Pegawai Tadbir
Cik Shahrizan binti Mohd Sharif
Penolong Setiausaha Pejabat
Puan Emma Fizieana bt. Rosnan
Ketua Pembantu Tadbir (P/O)
Puan Saridah binti Hamza
Pembantu Tadbir (Kewangan)
Puan Nor Haliza binti Baharom
Pembantu Tadbir (Kewangan)
Cik Roslinah binti Ismail
Pembantu Tadbir (Kewangan)
Puan Nur Atiqah binti Rahman
Pembantu Tadbir (Kewangan)
Puan Nurlina binti Muhiddin
Pembantu Tadbir (P/O)
Puan Hjh Laila Liyana binti Yatim
Pembantu Tadbir (P/O)
Puan Shamsiah binti Mohd
Pembantu Tadbir (P/O)
Puan Nur Fatihah binti Ibrahim
Pembantu Tadbir (P/O)
Puan Siti Rahmah binti Yaakob
Pembantu Tadbir (P/O)
Encik Mohd Syahril bin Mohd Tahir
Pembantu Tadbir (P/O)
Encik Abdul Jalil bin Jaapar
Pembantu Operasi
Encik Rosman bin Bugiman
Pemandu Kenderaan
Muhammad Rezuwan Khamis
Pemandu Kenderaan

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu