KORPORAT DAN KEURUSETIAAN

Fungsi

 • Mengurusetia dan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri Melaka
 • Mengurusetia dan mengendalikan Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Jawatankuasa Perancang Negeri Melaka
 • Menguruskan proses pewartaan Rancangan Pemajuan/Akta/Kaedah di bawah Akta Perancangan Bandar dan Desa Akta 172 dengan Kerajaan Negeri
 • Menyelaras penerimaan pemakaian dan pelaksanaan Garis Panduan/ Polisi/Akta/Kaedah/ Pekeliling dari Kerajaan Negeri/Persekutuan
 • Mengurusetiakan buletin dan monograf JPBD Melaka
 • Mengurusetia program dan taklimat jabatan.
 • Menyelaras pelaporan KPI Jabatan kepada urusetia KPI di peringkat JPBD Semenanjung Malaysia
 • Menyelaras pelaporan Rancangan Strategik Jabatan
 • Menyelaras maklumbalas Mesyuarat Pengarah Negeri dan maklumbalas yang diterima dari agensi, kerajaan, persekutuan dan lain-lain
 • Mengurusetia dan mengendalikan Persidangan Lembaga Rayuan
 • Mengurusetia Program Pemahaman Akta/Garis Panduan dan sesi perbincangan dengan Ahli Lembaga Rayuan, PUU dan PBT
 • Menguruskan tuntutan elaun bagi elaun Persidangan Lembaga Rayuan.

Direktori Kakitangan


* Sila tambah @melaka.gov.my apabila menghantar emel kepada staf di bawah
Nama/Jawatan
Encik Mohd Fahrurazi bin Ahmad Suleiman
Penolong Pengarah
Puan Syafini binti Mohamad Yasin
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Norliza binti Osman
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Cik Norfaiza binti Talip
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Puan Maznah binti Abd. Jaleb @ Abd Jalil
Penolong Pegawai Perancang Bandar
Encik Muhammad Hazam bin Dusuki
Penolong Pegawai Perancang Bandar

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu