RANCANGAN TEMPATAN (RT)

Rancangan Tempatan (RT) adalah merupakan satu dokumen perancangan fizikal yang menterjemahkan dasar dan perancangan strategik rancangan struktur ke dalam bentuk peta cadangan guna tanah yang lebih terperinci bagi kawasan Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan. Ia disediakan oleh Pihak Berkuasa Perancangan Tempatan dan diluluskan oleh Jawatankuasa Perancang Negeri  serta dipersetujui oleh Pihak Berkuasa Negeri.

**  Semua laporan dan dokumen Rancangan Tempatan (RT) boleh diperolehi di kaunter Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka
 
 
 
 

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu