PEWARTAAN RANCANGAN PEMAJUAN NEGERI MELAKA

Apakah maksud WARTA?

Dalam Kamus Dewan edisi keempat, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2007, Warta ialah Berita, khabar. Warta kerajaan adalah risalah yang diterbitkan oleh kerajaan untuk menyiarkan undang-undang (pelantikan dan lain-lain) yang telah disahkan oleh kerajaan.

Dalam Kamus Dwibahasa BI-BM edisi kedua, Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur 2002. Gazette / Warta adalah risalah (jurnal) berkala yang diterbitkan untuk menyiarkan pengumuman yang telah disahkan oleh kerajaan.

Dalam Akta Tafsiran 1948 Dan 1967 [AKTA 388], di bawah seksyen 3 takrifannya ialah: “Warta” termasuklah Warta rasmi Persekutuan yang disiarkan dalam bentuk elektronik atau lain-lain bentuk melalui perintah Kerajaan dan hendaklah, setakat mana yang ditentukan dalam subseksyen 18(3), termasuk Warta rasmi mana-mana Negeri.

 

Warta Negeri” ertinya Warta rasmi sesebuah Negeri (termasuklah sesuatu tambahan atau Warta khas).

Warta Persekutuan” ertinya Warta Persekutuan yang rasmi (termasuklah mana-mana tambahan atau Warta Luarbiasa).

 

 

Berikut adalah Pewartaan Rancangan Pemajuan Negeri Melaka :-

RANCANGAN PEMAJUAN MMKN (KUATKUASA) PEWARTAAN (NO. WARTA & TARIKH WARTA)
Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah 2020 (Pengubahan) 3 Jun 2015
MMKN Bil.17/2015
No. 477
(10 September 2015)
Rancangan Tempatan Daerah Alor Gajah 2020 (Pengubahan) 3 Jun 2015
MMKN Bil.17/2015
No.591
(03 Disember 2015)
Rancangan Tempatan Daerah Jasin 2020 (Pengubahan) 3 Jun 2015
MMKN Bil.17/2015
No. 592
(03 Disember 2015)
Rancangan Tempatan Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya 2025 3 Jun 2015
MMKN Bil.17/2015
No. 478
(10 September 2015)
Rancangan Kawasan Khas Melaka World Solar Valley 9 Julai 2015
MMKN Bil.20/2015
M.P.A 423/2016
(21 Jun 2016)
Rancangan Kawasan Khas Kuala Linggi 9 Julai 2015
MMKN Bil.20/2015
M.P.A 424/2016
(21 Jun 2016)

 

Klik Untuk Muat Turun :-

Keterangan
Pewartaan Rancangan Pemajuan Negeri Melaka
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu