MONOGRAF

Monograf adalah sebutan lain untuk buku, dan digunakan untuk membezakan terbitan tersebut dengan terbitan bersiri. Monograf berisi satu topik atau sejumlah topik (subjek) yang berkaitan, dan telah disediakan oleh Unit Korporat, [email protected]

Keterangan
Agenda Perbandaran Baharu (2018)
Fungsi dan Peranan [email protected] (JPBD Negeri Melaka) (2017)
Melaka Ke Arah Negeri Bandar Teknologi Hijau (2016)
Pelaksanaan Komuniti Berpengawal (2015)
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu