DASAR KUALITI

PLANMalaysia@Melaka komited untuk memberi perkhidmatan Perancangan Bandar Dan Desa yang memenuhi keperluan pelanggan serta meningkatkan secara berterusan kualiti perkhidmatan melalui pencapaian dan penambahbaikan objektif kualiti. Pengurusan atasan PLANMalaysia@Melaka perlulah memastikan Dasar Kualiti sentiasa :

  1. Bersesuaian dengan hala tuju Pengurusan PLANMalaysia@Melaka.
  1. Difahami oleh warga kerja PLANMalaysia@Melaka.
  1. Dibincangkan dan dikaji semula dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kajian Semula Pengurusan (sekurang-kurangnya sekali setahun) untuk memastikan kepuasan pelanggan tercapai secara berterusan.
  1. Melaksanakan penambahbaikan bagi meningkatkan keberkesanan sistem pengurusan kualiti secara berterusan sejajar dengan keperluan semasa Sistem Pengurusan Kualiti PLANMalaysia@Melaka.

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu