KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

Perkara Detail

Tempoh Jawatan

Okt 2017 - sekarang
Nama Mohd Radzi bin Mohamad
Jawatan Penolong Pengarah
Unit Maklumat Gunatanah Negeri
Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka
Alamat Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka
Aras 5, Wisma Negeri,
75450 Ayer Keroh, Melaka
No. Telefon 06-333 3333 ext 5142
E-mel mohd.radzi[at]melaka.gov.my

 


Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu