KAEDAH

Kaedah-Kaedah Sedia Ada (sehingga 1 Mac 2012)

Bil. Kaedah-Kaedah Penerimapakaian Tarikh Warta Status

1.

Kaedah-Kaedah Rancangan Pemajuan (Rancangan Struktur dan Rancangan Tempatan)

1. Johor 
2. Kedah 
3. Kelantan 
4. Pahang 
5. Perak
6. Perlis
7. Pulau Pinang
8. Terengganu

- 9 Jun 1988          
- 25 Jan 1990  
- 25 Sept 1986 
- 8 Jun 1995 
- 27 Feb1997  
- 18 Julai 1985  
- 26 Okt 1989 
- 21 Apr 1988

Sedang disemak untuk mengambil kira pindaan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)

2.

Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Am)

1. Johor 
2. Kedah 
3. Kelantan 
4. N. Sembilan
5. Pahang 
6. Perak
7. Perlis
8. Pulau Pinang
9. Selangor
10. Terengganu

- 10 Sept 1987 
- 13 Mac 1997
- 6 Julai 1989
- 29 Julai 2004 
- 4 Jun 1998 
- 27 Jun 1991 
- 8 Dis 1994
- 7 Jun 1990 
- 29 Mac 2001 
- 10 Okt 1996

Sedang disemak untuk mengambil kira pindaan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)

3.

Kaedah-Kaedah Lembaga Rayuan

1. Kedah 
2. Kelantan 
3. Melaka
4. N. Sembilan 
5. Pahang 
6. Perak 
7. Pulau Pinang
8. Selangor 
9. Terengganu

- 21 Dis 2000 
- 13 Sept 1990
- 11 Mac 2004
- 1 Ogos 2002 
- 3 Mac 2005 
- 27 Jun 1991 
- 8 Jun 1989
- 30 Sept 1999
- 14 Sept 1995

Dalam semakan Penasihat Undang-Undang

4.

Kaedah-Kaedah Perintah Pemeliharaan Pokok

1. Selangor

- 29 Mac 2001

Sedang disemak untuk mengambil kira pindaan kepada Akta Perancangan Bandar dan Desa (Akta 172)


Kaedah-Kaedah Yang Telah Siap (sehingga 1 Mac 2012)

Bil. Kaedah-kaedah Penerimapakaian Status

1.

Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Pemajuan Pesisiran Pantai) 2007

-

Dalam semakan Penasihat Undang-undang KPKT

2.

Kaedah-Kaedah Pengawalan Perancangan (Pemajuan Tanah Tinggi dan Lereng Bukit) 2007

-

Dalam semakan Penasihat Undang-undang KPKT

3.

Kaedah-Kaedah Caj Pemajuan

-

Akan disemak semula

 

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu