E-PENYERTAAN

E-Penyertaan / E-Participation merupakan kemudahan yang disediakan bagi mendapatkan maklumbalas berkenaan perkhidmatan yang disediakan oleh Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Melaka


Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu