POLISI, PROSEDUR DAN PELAN

Polisi merupakan satu plan tindakan yang dilakukan atau perlu diikuti oleh pengguna. Tujuan polisi dibuat adalah bagi mewujudkan satu undang-undang bagi mencapai satu arah atau tujuan sesebuah organisasi / jabatan. Prosedur pula mengandungi langkah-langkah yang harus dilaksanakan mengikut turutan dan sistematik.

Keterangan
Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Melaka Versi 1.7
Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka Versi 2.0
Garis Panduan Etika Pakaian Penjawat Awam
Pelan Strategik ICT Negeri Melaka 2014-2018
Standard Operating Procedures (Pengurusan Data Geospatial)
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu