POLISI, PROSEDUR DAN PELAN

Polisi merupakan satu plan tindakan yang dilakukan atau perlu diikuti oleh pengguna. Tujuan polisi dibuat adalah bagi mewujudkan satu undang-undang bagi mencapai satu arah atau tujuan sesebuah organisasi / jabatan. Prosedur pula mengandungi langkah-langkah yang harus dilaksanakan mengikut turutan dan sistematik.

Keterangan
Pengurusan Kemudahan Cuti Pegawai Perkhidmatan Awam
Ringkasan Eksekutif Pelan Strategik ICT Jabatan Ketua Menteri Melaka 2019 - 2023
Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka Versi 2.1
Polisi Emel Rasmi Kerajaan Negeri Melaka v1.8
Garis Panduan Etika Pakaian Penjawat Awam
Dasar Keselamatan ICT Negeri Melaka Versi 2.0
Standard Operating Procedures (Pengurusan Data Geospatial)
SOP Laman Web dan Laman Sosial Rasmi [email protected]
 
Untuk membuka fail PDF, anda memerlukan Adobe Reader yang boleh dimuat-turun di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu