PELAN TINDAKAN KHAS (PTK)

PENGENALAN

Laporan ini adalah merupakan laporan cadangan-cadangan bagi kawasan PTK Bandar Sempadan Pulau Sebang-Tampin. Cadangan-cadangan ini dihasilkan daripada penemuan yang dijalankan selepas kajian lapangan, soal selidik dan pengumpulan maklumat dari agensi-agensi teknikal. Tujuan penyediaan Laporan Draf ini adalah untuk mengemukakan cadangan-cadangan dan prosedur operasi standard (SOP) yang mana diharapkan boleh membantu dalam perancangan kedua-dua bandar bersempadan.

Berikut adalah kandungan Laporan Draf PTK Bandar Sempadan (Border Cities) Pulau Sebang, Melaka dan Tampin, Negeri Sembilan:

 

 

 

 

 

 


Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu