OBJEKTIF KUALITI

 1. Pengurusan Keurusetiaan Mesyuarat Jawatankuasa Perancangan Negeri
  1. Merancang dan mengurus Mesyuarat Jawatankuasa Perancang Negeri sekurang-kurangnya 3 kali setahun.
    
 2. Projek Khas
  1. Menyediakan Pelan Projek Khas yang berkualiti dalam tempoh 60 hari.
    
 3. Khidmat Nasihat Perancangan
  Memproses Permohonan Perancangan yang lengkap tidak melebihi 14 hari bekerja bagi setiap permohonan dengan sasaran sekurang-kurangnya seperti berikut :
  1. Memberi khidmat nasihat perancangan bagi permohonan Pengambilan Balik Tanah – 90%
  2. Memberi khidmat nasihat perancangan bagi permohonan Tanah Kerajaan – 90%
  3. Memberi khidmat nasihat perancangan bagi permohonan Projek Penswastaan – 90% 
    
 4. Mencapai kadar kepuasan hati pelanggan pada tahap sekurang-kurangnya 'MEMUASKAN' sebanyak 85% setiap tahun.     
 5. Mewartakan Rancangan Struktur Negeri (RSN) dalam tempoh 6 bulan selepas persetujuan Pihak Berkuasa Negeri.
 6. Membekal Maklumat Asas Perancangan (Kategori Tidak Berperingkat) dalam tempoh 5 hari bekerja dengan sasaran 90%;

Jaringan JPBD · Ibu Pejabat · Johor · Kedah · Kelantan · Negeri Sembilan · Pahang · Perak · Perlis · Pulau Pinang · Selangor · Terengganu